2024

 

Januari till maj                                        Tyllbrokyrkan med Ingemar Tidefors band (saxofon, klarinett, dobro)

 

3 april kl. 14:00                                        Morups församlingshem med Mondobardi

 

26 juni kl. 10:00                                       Framtidens hus Falkenberg, Torggatan 5 med Mondobardi

 

11 augusti kl. 10:00                                 Tyllbrokyrkan Gudstjänst, musik tillsammans med Ingemar Tidefors band

 

30 oktober kl. 14:00                                 Skrea församling, Falkenberg, Skrea 104 med Mondobardi

 

Dataskydd hänvisning

 

Inget ansvar för ytterligare länkar, data och innehåll. Användning av denna tjänst sker på egen risk. Användning av dessa webbsidor på egen risk. Reproduktion och distribution av dessa dokument och denna data utan tillstånd från Stephan Birk är förbjuden. Författaren förklarar härmed uttryckligen att han inte har något som helst inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet på de länkade sidorna. Därför tar han härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor. Författaren tar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera, radera eller tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen av delar av sidorna eller hela webbplatsen utan föregående meddelande.