Vi hör alla ihop

Det finns tillräckligt för alla

Det finns inget du behöver göra